วาดและแต่งเนื้อเรื่องโดย

NARUSAKA RIN

☆ 5 ตอนจบ + 1 ตอนพิเศษ ☆
มังงะวาย มังงะวาย มังงะวาย