วาดและแต่งเนื้อเรื่องโดย

Nekota Yonezou

แปลเฉพาะโดจินพิเศษ ไม่รวมอยู่ในเล่มหลัก


มังงะวาย มังงะวาย มังงะวาย มังงะวาย มังงะวาย