วาดและแต่งเนื้อเรื่องโดย

Heineken

อากาอิ ชูอิจิ & ฟุรุยะ เรย์
โดจินโคนัน


มังงะวาย