วาดและแต่งเนื้อเรื่องโดย

Takeru Mikami

☆ โดจินกินทามะ คู่ฮิจิคาตะxกินโทกิ ☆


มังงะวาย มังงะวาย มังงะวาย มังงะวาย