ชื่อต้นฉบับจีน

欺师

🔖 แนว : ชายรักชาย, จีนโบราณ, ราชสำนัก, ข่มขืนใจ, ฮ่องเต้xไท่ฟู่(อาจารย์ฮ่องเต้)

.. [คำโปรย] ..
เมื่อฮ่องเต้น้อยที่ฮวาเยี่ยนอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่ยังเล็ก เมื่อเติบใหญ่เป็นฮ่องเต้ได้อย่างมั่นคงแล้ว กลับบังคับขืนใจ ข่มขื่นอาจารย์ผู้นี้!!
**ไท่ฟู่ คือตำแหน่งที่ใช้เรียกอาจารย์ของฮ่องเต้ หรือที่เราคุ้นเคยชื่อเรียกว่า“ราชครู" นั่นเองค่ะ

แปลวาย แปลวาย แปลวาย

แปลวาย แปลวาย แปลวาย แปลวาย แปลวาย แปลวาย แปลวาย