ชื่อต้นฉบับจีน

凤于九天

🔖 แนว : ชายรักชาย, ราชสำนักจีนโบราณ, วิญญาณเกิดใหม่ในยคโบราณ

ชื่อในเวอร์ชั่นนิยาย "ลำนำวิหคสวรรค์"
.. [คำโปรย] ..
วิญญาณนายเอกจากยุคปัจจุบัน ไปเข้าร่าง "เฟิ่งหมิง" องค์รัชทายาทที่เป็นเพียงหุ่นเชิด ของผู้สำเร็จราชการ "หรงเถียน" (พระเอก) ซึ่งหรงเถียนมองเฟิ่งหมิงว่ามีประโยชน์พียงแค่ทาสเซ็กส์ และตัวตายตัวแทนของตนเองที่จะฆ่าทิ้งเมื่อไรก็ได้เท่านั้น
.. แต่หลังจากที่เฟิ่งหมิงเปลี่ยนไป ด้วยนิสัยใจคอความฉลาดเฉลียวที่ไม่เหมือนเดิม จึงทำให้หรงเถียนเริ่มรักเฟิ่งหมิงคนใหม่นี้หมดหัวใจ

แปลวาย แปลวาย

แปลวาย แปลวาย แปลวาย < แปลวาย แปลวาย แปลวาย