ต้นฉบับภาษาจีน 。.เรื่อง.。 "พระสนมเซินเจิ้น" [36-42]รวมงานต้นฉบับภาษาจีน โดจินวาย มังงะวาย คอมมิควาย ชายรักชาย แปลโดย Natsu